FANDOM


Kiarahontas es la primera parodia sobre "Pocahontas"

CastEditar

 • Pocahontas - Kiara (The Lion King II: Simba's Pride)
 • John Smith - Donald Duck (Disney)
 • Ratcliffe - Pete (Disney)
 • Meeko as himself
 • Flit as himself
 • Percy as himself
 • Chief Powhatan - Simba (The Lion King)
 • Grandmother Willow - Florrie (Madagascar 2)
 • Nakoma - Perdita (101 Dalmatians)
 • Kocoum - Scar (The Lion King)
 • Kekata - King Leonidas (Bedknobs and Broomsticks)
 • Thomas - Pongo (101 Dalmatians)
 • Wiggins - Plankton (Spongebob Squarepants)
 • Ben and Lon - Bambi and Thumper (Bambi)
 • Indians - All Animals Heroes
 • Settlers - All Animals Villains